http://tanen-temple.com/
http://tanen-temple.com/

 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระ
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระ "หลวงพ่อวัดไร่ขิง" (องค์จำลอง) ประดิษฐาน ณ หอประชุมสงฆ์พุทธานุภาพ วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ บ้านหล่อพิจิตรพุทธปฏิมา ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

 ขอเชิญปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เดือน พ.ค.
โครงการทางสายเอก


วัดตาลเอน ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑ ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐ โทรศัพท์ ๐๓๕-๗๗๘๕๕๒ โทรสาร ๐๓๕-๗๗๘๕๕๒

 

วัดตาลเอนดำเนินการสอนการปฏิบัติธรรมแนวสติปัฏฐานสี่ สติปัฏฐาน 4 วิปัสสนากรรมฐาน วิปัสสนากัมมัฏฐาน มีสำนักปฏิบัติธรรมภายในวัด เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๑๕ โดยมีพระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท เป็นเจ้าอาวาสวัดตาลเอนและเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดตาลเอน ท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ดังนั้นหลักการปฏิบัติธรรมของวัดตาลเอนจึงเป็นไปในแนวเดียวกับวัดอัมพวัน ภายในวัดประกอบด้วย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดตาลเอน ธรรมชาติวิทยา ค้างคาวแม่ไก่ ศาลาไม้สักที่ใหญ่ที่สุดในโลก เชิญมาร่วมปฏิบัติธรรม ชมรมพุทธศาสตร์ทางสายเอก เป็นคณะดำเนินการจัดการปฏิบัติธรรมประมาณเดือนละครั้ง มีตารางอยู่ในเว็บไซท์วัดตาลเอน http://www.wattanen.org เชิญมาปฏิบัติธรรมกัน และเปิดเว็บบอร์ดให้ส่งความเห็น แจ้งข่าวสาร บอกเล่า สนทนาธรรมกัน เชิญเข้ามาร่วมคุยกันนะคะ วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org วัดตาลเอน wattanen.org