เข้าเฝ้าเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
ดูภาพทั้งหมด
ภาพการบูรณะเจดีย์ และ วัตถุที่พบใต้เจดีย์
ดูภาพทั้งหมด
Canada Goose Jacket Outlet
ดูภาพทั้งหมด
ภาพยกฉัตรพระประธานวัดตาลเอน
ดูภาพทั้งหมด
ภาพพระธรรมสิงหบุราจารย์ เจิมศิลาฤกษ์ ณ กูฏิหลวงพ่อ วัดอัมพวัน
ดูภาพทั้งหมด
งานพิธีหล่อรูปเหมือนพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ)
ดูภาพทั้งหมด
งานเปิดพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเอกาทศรถ พระสุพรรณกัลยา (๑๗ ม.ค. ๒๕๕๒)
ดูภาพทั้งหมด
กฐินสามัคคี ๒๕๕๑
ดูภาพทั้งหมด

บทสวดมนต์และ ระเบียบปฏิบัติธรรม

รุ่งอรุณแห่งความดี ฉบับ"สติปัฏฐาน ๔"

บทสวดมนต์และ ระเบียบปฏิบัติธรรม

รุ่งอรุณแห่งความดี ฉบับ"สติปัฏฐาน ๔"

บทสวดมนต์และ ระเบียบปฏิบัติธรรม

 ประวัติความเป็นมา | อาณาบริเวณ


เกี่ยวกับท่านเจ้าอาวาส  (พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ (พระจิรยุทธ์ อธิฉนฺโท) 


 

วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.บส. สังกัดวัดตาลเอน ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

๑. เจ้าอาวาสวัดตาลเอน

๒. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่ ๑๕

๓. เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดตาลเอน แผนกธรรมและบาลี

 

ประวัติ

ชื่อ  จิรยุทธ์   นามสกุล  จ่ายพอควร

เกิด  วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘

บิดาชื่อ สายหยุด  นามสกุล  จ่ายพอควร

มารดาชื่อ  กอบทิพย์  นามสกุล  รื่นถวิล

ที่บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

บรรพชา

เมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๔ ณ วัดอัมพวัน อำเภอบ้านแป้ง จังหวัดสิงห์บุรี

พระอุปัชฌาย์ พระภาวนาวิสุทธิคุณ วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

อุปสมบท

เมื่อวันที่  ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ณ วัดอัมพวัน อำเภอบ้านแป้ง จังหวัดสิงห์บุรี

พระอุปัชฌาย์  พระราชสุทธิญาณมงคล วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

พระกรรมวาจาจารย์  พระครูสังฆรักษ์ชูชัย อริโย วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

พระอนุสาวนาจารย์  พระครูปัญญาประสิทธิคุณ วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

วิทยฐานะ

พ.ศ.๒๕๓๔ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.๒๕๓๖ สอบไล่ได้ น.ธ.เอก สำนักเรียน คณะจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

พ.ศ.๒๕๕๑ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บสง) มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

 

ความชำนาญพิเศษ

- งานการสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

- งานการจัดอบรม

- งานการบรรยาย

- งานสาธารณูปการ

- งานสาธารณะสงเคราะห์

 

งานด้านการปกครอง

พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดตาลเอน ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นเจ้าอาวาส วัดตาลเอน ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

งานด้านการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๑  ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

พ.ศ.๒๕๕๑  คณะกรรมการการสนามหลวงแผนกธรรม

พ.ศ.๒๕๕๑  ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.๒๕๕๑  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตาลเอน

พ.ศ.๒๕๕๑  ผู้อำนวยการหน่วยอบรมประชาชนตำบลตาลเอนวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ (โครงการ สสส.)

พ.ศ.๒๕๕๕  เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดตาลเอน แผนกธรรม บาลี

 

 

 


วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐ http://www.wattanen.org