ดูภาพทั้งหมด
RXsIRUhtHnbSgMOtkw
ดูภาพทั้งหมด
ดูภาพทั้งหมด
tPktBJCmaXp
ดูภาพทั้งหมด
ดูภาพทั้งหมด
cDVouCVegMPjyOmvg
ดูภาพทั้งหมด
เข้าเฝ้าเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
ดูภาพทั้งหมด
ภาพการบูรณะเจดีย์ และ วัตถุที่พบใต้เจดีย์
ดูภาพทั้งหมด
ภาพยกฉัตรพระประธานวัดตาลเอน
ดูภาพทั้งหมด
ภาพพระธรรมสิงหบุราจารย์ เจิมศิลาฤกษ์ ณ กูฏิหลวงพ่อ วัดอัมพวัน
ดูภาพทั้งหมด
งานพิธีหล่อรูปเหมือนพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ)
ดูภาพทั้งหมด
งานเปิดพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเอกาทศรถ พระสุพรรณกัลยา (๑๗ ม.ค. ๒๕๕๒)
ดูภาพทั้งหมด
กฐินสามัคคี ๒๕๕๑
ดูภาพทั้งหมด

http://tanen-temple.com/

http://tanen-temple.com/

+ ดูรายละเอียดที่นี่

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระ

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระ "หลวงพ่อวัดไร่ขิง" (องค์จำลอง) ประดิษฐาน ณ หอประชุมสงฆ์พุทธานุภาพ วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ บ้านหล่อพิจิตรพุทธปฏิมา ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เดือน พ.ค.

โครงการทางสายเอก

+ ดูรายละเอียดที่นี่กำหนดการบำเพ็ญกุศล วันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมอุปสมบทพระและบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อน พุทธศักราช ๒๕๕๘ (รุ่นที่ ๘)

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

+ ดูรายละเอียดที่นี่กำหนดการ ประจำปี 2557

ตารางปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ ของวัดตาลเอน ตารางอุปสมบทพระภิกษุประจำปี ๒๕๕๗ วัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ประจำปี ๒๕๕๗ ของวัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการปฎิบัติธรรม และอบรมหลักสูตรวิชาการเทศน์ ของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

วันที่ 3-9 มีนาคมนี้ (รวม 7 วัน) จะมีโครงการปฎิบัติธรรม และอบรมหลักสูตรวิชาการเทศน์ ของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ซึ่งจัดณ.ที่วัดตาลเอน โดยมีพระภิกษุเข้าอบรมในครั้งนี้จำนวน100 รูป

+ ดูรายละเอียดที่นี่...ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมงานใน วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗

ณ ศาลาการเปรียญหลวงพ่อกัณหา จนฺทโชโต วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันออกพรรษา

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันออกพรรษา ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญฟังเทศน์มหาชาติ

ณ วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

+ ดูรายละเอียดที่นี่----ขอเชิญร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ----

กับพระอาจารย์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญร่วมเปิดอาคาร พรชัยมงคลหลวงพ่อจรัญเมตตา

ณ วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อประดิษฐานไว้ ณ.ที่วัดตาลเอน

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการอุปสมบท เข้าพรรษา ปี๒๕๕๖

เชิญชวน ผู้สนใจใฝ่ธรรม หรือนำบุตรหลาน เข้าอุปสมบท ช่วงเข้าพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

+ ดูรายละเอียดที่นี่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

แด่ พระอาจารย์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท ในฐานะผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขา ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเรียนเชิญญาติธรรมและท่านผู้สนใจ เข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ และรับฟังธรรมบรรยาย โดย พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท

เชิญร่วมฝึกปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ และรับฟังธรรมบรรยาย โดย พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท ในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ชมรมสุรัตนธรรมและอาคารปฏิบัติธรรมสุรัตนธรรม

+ ดูรายละเอียดที่นี่...เนื่องในวโรกาส วันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖...

อาตมาภาพพระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ผู้ปฏิบัติธรรม คณะศิษย์วัดตาลเอน...

+ ดูรายละเอียดที่นี่kFmOrYnvZNjiikR

LGQFwx http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

+ ดูรายละเอียดที่นี่dWZbZCRKfLE

bd7tep http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

+ ดูรายละเอียดที่นี่รายชื่อเจ้าภาพออกโรงทาน งานพระอาจารย์ออกจากกรรมฐาน ในวันอาทิตย์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

รายชื่อเจ้าภาพออกโรงทาน งานพระอาจารย์ออกจากกรรมฐาน ในวันอาทิตย์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญร่วมทำบุญกับพระอาจารย์จิรยุทธ์ วันที่ ๓ มี.ค. ซึ่งได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเก็บอารมณ์ นับเป็นระยะเวลา ๑ เดือนเต็ม (๓๐ วัน)

เชิญชวนศิษยานุศิษย์ร่วมทำบุญกับพระอาจารย์จิรยุทธ์ ซึ่งได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเก็บอารมณ์ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ ก.พ. และจะออกกรรมฐานในเช้าวันที่ ๓ มี.ค. นับเป็นระยะเวลา ๑ เดือนเต็ม (๓๐ วัน)

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญปิดทององค์สมเด็จพระปฐมบรมจักรพรรดิ

ในวันมาฆบูชาจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นี้ เวลา ๑๒.๐๙ น. ณ วัดตาลเอน (ซึ่งได้ทำการหล่อเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่วัดตาลเอนที่ผ่านมา) โดยท่านพระอาจารย์พระครูสมุห์ จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท เมตตาเป็นประธานในพิธี ในการปิดทององค์สมเด็จพระปฐมบรมจักรพรรดิครั้

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๖

+ ดูรายละเอียดที่นี่พระอาจารย์ พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท เข้ากรรมฐาน

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมทำบุญ สนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะ ของวัดตาลเอน

+ ดูรายละเอียดที่นี่"วัดตาลเอน เข้าร่วมโครงการทำบุญ 9 วัด"

ผ่าน 7-11 และ เคาร์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ - มีนาคม 2556

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ประจำปี ๒๕๕๖ ของวัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ประจำปี ๒๕๕๖ ของวัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา

+ ดูรายละเอียดที่นี่วัดตาลเอน ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เนื่องในวันกองทัพไทย วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

+ ดูรายละเอียดที่นี่สวดมนต์ข้ามปี...ดีตลอดไป

วัดตาลเอน ขอเชิญญาติธรรมร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตใน วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป และ ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถารับพรปีใหม่ ในวันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ กฐินสามัคคี ณ วัดตาลเอน วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๕

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ กฐินสามัคคี ณ วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๕ พฤษจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งท้ายปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า วันอาทิตย์ที่ ๒ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ติดต่อได้ที่ วัดตาลเอน ๐๓๕-๗๗๘-๕๕๒

+ ดูรายละเอียดที่นี่ตัวอย่างแผ่น CD ธรรมะที่จะมอบเป็นธรรมทาน แก่ผู้มาร่วมงาน "กฐินสามัคคี ณ วัดตาลเอน"

ตัวอย่างแผ่น CD ธรรมะที่จะมอบเป็นธรรมทาน แก่ผู้มาร่วมงาน "กฐินสามัคคี ณ วัดตาลเอน"ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษจิกายน ๒๕๕๕ เสียงอ่านโดย อาจารย์เพ็ญศรี อินทรทัต จัดทำเป็นธรรมทานโดยพระอาจารย์ประสาท ฐิตกุสโล และญาติธรรม เพื่อแบ่งปันสาระธรรมนำไปดำเนินชีวิตได้ดี

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมทำบุญในช่วงออกพรรษา ณ วัดตาลเอน

ขอเชิญร่วมทำบุญในช่วงวันออกพรรษา ณ วัดตาลเอน ในวันที่ ๓๐ และ ๓๑ ตุลาคม พศ. ๒๕๕๕ ร่วมตักบาตรเทโวโรหนะ ฟังธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรมในช่วงวันออกพรรษา อันเป็นช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จกลับลงมาจากสวรรค์ ในครั้งไปโปรดพุทธมารดา ด้วยกันทุกท่านเทอญ สาธุ สาธุ สา

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญญาติโยมร่วมฟังสวดอภิธรรม "หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ" ณ วัดสังฆทาน ในวันที่๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

ขอเชิญญาติโยมร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน โดยพระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ในวันและเวลาดังกล่าวด้วยเทอญ

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีไทยในวันสารทปีพุทธชยันตี ด้วยการร่วมกวนกระยาสารท “มหัศจรรย์ พุทธชยันตี”

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีไทยในวันสารทปีพุทธชยันตี ด้วยการร่วมกวนกระยาสารท “มหัศจรรย์ พุทธชยันตี” เนื่องด้วยวันสารทไทย คือวันทำบุญกลางปีของชาวไทยแต่โบราณ เป็น วัฒนธรรม- ประเพณีที่ชาวไทยนิยมบำเพ็ญบุญเจริญกุศลภาวนาเพื่อเป็นการอุทิศกัลปนาผลได้ยังบุพการี

+ ดูรายละเอียดที่นี่แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยาย วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยาย วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญร่วมฝึกพัฒนาจิต ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ และรับฟังธรรมบรรยาย โดย พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท

เชิญร่วมฝึกปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ และรับฟังธรรมบรรยาย โดย พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท ในวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องจรัสเมือง โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

+ ดูรายละเอียดที่นี่วันนี้-ทดลองถ่ายทอดสดพระอาจารย์บรรยายธรรมทางโทรทัศน์ออนไลน์ที่วัดยานนาวา 15.00น.

!!! วันนี้ - ทดลองถ่ายทอดสดพระอาจารย์บรรยายธรรมทางโทรทัศน์ออนไลน์ที่วัดยานนาวา !!! วันนี้ (เสาร์) 8 กันยายน เวลา 15.00-16.30 ณ วัดยานนาวา ชั้น3 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ กทม.

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญฟังบรรยายธรรมพระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท

เชิญฟังบรรยายธรรมพระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท

+ ดูรายละเอียดที่นี่ZeMWsWtQaDMPhIs

E6X1CG http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมมหาบุญ มหากุศล มหาบารมี ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ เพื่อเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม...

(วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ และ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕) โบราณจารย์กล่าวไว้ว่า บุคคลใดฟังเรื่องมหาเวสสันดรชาดก หรือที่เรียกว่า เทศน์มหาชาติ ซึ่งมีจำนวน 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถาจบภายใน 1 วัน ฟังด้วยจิตใจที่เลื่อมใสและเป็นกุศล จะได้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อร่วมกันสร้างพนังกั้นน้ำฯ

ทางวัดตาลเอนขออนุโมทนา และขอบคุณในน้ำใจที่ทุกท่านได้มาช่วยงาน และร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อร่วมกันสร้างพนังกั้นน้ำรอบสำนักปฏิบัติธรรมวัดตาลเอน ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมงานเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

ผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพผ้าป่ากองละ ๑,๕๐๐ บาทขึ้นไป รับรูปเหมือนหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี (สร้างจากแร่ ๓ ชนิด แร่เหล็กน้ำพี้,หินลาวาภูเขาไฟ,แร่นิลกาฬ) ขนาดบูชาหน้าตัก ๕.๙ นิ้ว จำนวน ๑ องค์ และรับ พระหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม (ตัดขอบชิดรุ่นแรก)

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ดำเนินการสอนโดยพระวิปัสสนาจารย์วัดตาลเอน และ ฟังธรรมบรรยาย โดย พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท

ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ดำเนินการสอนโดย พระวิปัสนาจารย์วัดตาลเอน และ ฟังธรรมบรรยาย โดยพระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ วัดยานนาวา กทม

+ ดูรายละเอียดที่นี่รูปงานถวายกุฏิฯและกวนข้าวทิพย์ 4 มิ.ย.

รูปงานถวายกุฏิฯและกวนข้าวทิพย์ 4 มิ.ย.

+ ดูรายละเอียดที่นี่SftCEbORSfuo

UQiF3J http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศล “พุทธชยันตี” วันในวันที่ ๓-๔, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ วันถวายอาคารวิหารธรรมสภา , วันวิสาขบูชา ปีพุทธชยันตี วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ , วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ วันถวายอาคารรวมใจบุญเฉลิมพระเกียรติ

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญรับฟังธรรมบรรยาย โดย พระจุฑาเกตุ อรุโณ (พระอาจารย์ปิงปอง) ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญรับฟังธรรมบรรยาย โดย พระจุฑาเกตุ อรุโณ (พระอาจารย์ปิงปอง) ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

+ ดูรายละเอียดที่นี่มุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด พระอาจารย์ "พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท"

คณะพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ผู้ปฏิบัติธรรม เจ้าหน้าที่วัดตาลเอน ญาติธรรมวัดตาลเอน และบรรดาศิษยานุศิษย์ ขอน้อมแสดงมุทิตาสักการะถวายแด่พระอาจารย์ "พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 37 ปี

+ ดูรายละเอียดที่นี่bFRrbVPAOabQ

FosHLk abmxvewudayn, [url=http://uoplfyghleli.com/]uoplfyghleli[/url], [link=http://drsmqhxrvbqr.com/]drsmqhxrvbqr[/link], http://mxgdezudlmdm.com/

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญรับฟังธรรมบรรยาย โดย พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท ณ อาคารเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญรับฟังธรรมบรรยาย โดย พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

+ ดูรายละเอียดที่นี่louis vuitton SHOES

You can certainly boost the range of servings of produce with louis vuitton SHOES http://louisvuittonoutletarnette.blogspot.com/ every day through louis vuitton SHOES http://louisvuittonoutletarnette.blogspot.com/ adding the louis vuitton SHOES http://

+ ดูรายละเอียดที่นี่ประกาศจากวัดตาลเอน เรื่องการรับพระรูปเหมือนหลวงพ่อจรัญ ของงานทอดผ้าป่า ๗ มี.ค.ที่ผ่านมา

ประกาศจากวัดตาลเอน เรื่องการรับพระรูปเหมือนหลวงพ่อจรัญ ของงานทอดผ้าป่า ๗ มี.ค.ที่ผ่านมา

+ ดูรายละเอียดที่นี่7 มีนาคม ทอดผ้าป่าร่วมกันฟื้นฟู บูรณปฏิสังขรณ์ ป้องกันน้ำท่วมวัดตาลเอน และเททองหล่อพระประธาน

วันมาฆบูชา พุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อฟื้นฟู บูรณปฏิสังขรณ์ และป้องกันน้ำท่วม วัดตาลเอน ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญติดตามรับฟังคลื่นธรรมะวัดตาลเอน สถานีวิทยุพุทธวิปัสสนา ผ่านทาง MHz(บางปะหัน) หรือรับฟังผ่านทางเว็บไซท์ www.wattanen.org

เชิญติดตามรับฟังคลื่นธรรมะวัดตาลเอน สถานีวิทยุพุทธวิปัสสนา ผ่านทาง MHz(บางปะหัน) หรือรับฟังผ่านทางเว็บไซท์ www.wattanen.org

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ พระภิกษุสามเณร ภาคฤดูร้อน โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ พระภิกษุสามเณร ภาคฤดูร้อน

รับ พระภิกษุ จำนวน 15 รูป สามเณร 50 รูป - รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 มี.ค.2555

+ ดูรายละเอียดที่นี่!!Updated หนังสืออนุญาตฯของหลวงพ่อจรัญ!! - ร่วมกันฟื้นฟู บูรณปฏิสังขรณ์ และป้องกันน้ำท่วมวัดตาลเอน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อฟื้นฟู บูรณปฏิสังขรณ์ และป้องกันน้ำท่วม วัดตาลเอน ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ ประจำปี ๒๕๕๕ ของวัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญ เจริญกุศล บำเพ็ญจิตภาวนา ฟังธรรม วันอาทิตย์ เดือนละสองครั้ง โดยมีรถรับส่งที่อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

+ ดูรายละเอียดที่นี่ร่วมกันฟื้นฟู บูรณปฏิสังขรณ์ และป้องกันน้ำท่วมวัดตาลเอน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อฟื้นฟู บูรณปฏิสังขรณ์ และป้องกันน้ำท่วม วัดตาลเอน ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญฟังพระอาจารย์จิรยุทธ์ ที่ FM90.5 วันนี้ (24/12/2554) บ่าย3-4โมง รายการฮาร์ดทอล์กฯ

เชิญฟังพระอาจารย์จิรยุทธ์ ที่ FM90.5 วันนี้ (24/12/2554) บ่าย3-4โมง รายการฮาร์ดทอล์กฯ

+ ดูรายละเอียดที่นี่ด่วน!!! เข้าออกวัดตาลเอนได้เหมือนเดิมแล้ว

ขณะนี้ (20 ธ.ค.54) ถนนหนทางต่างๆใช้งานได้เป็นปกติแล้ว สามารถเดินทางเข้าวัดโดยใช้ทางเดิมได้เหมือนเดิมแล้ว ถนนด้านหน้าที่ขาดเนื่องจากผลจากน้ำท่วม ตอนนี้ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว

+ ดูรายละเอียดที่นี่คำขอบคุณ จาก พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท

ขอเจริญพร ท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีใจบุญใจกุศลทุกท่าน จากวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ ตั้งแต่ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้ ซึ่งระดับน้ำได้ลดลงสู่สภาวะปกติแล้ว

+ ดูรายละเอียดที่นี่ตารางกำหนดการอุปสมบทพระภิกษุประจำปี ๒๕๕๕ ของวัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา

เนื่องจากในปี ๒๕๕๕ นี้ทางวัดตาลเอนได้ทำการกำหนดวันอุปสมบทพระภิกษุไว้ ในแต่ละเดือนตามวันดังกล่าวตลอดปีตามตารางนี้

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ประจำปี ๒๕๕๕ ของวัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา

พระอาจารย์ พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท เจ้าอาวาสวัดตาลเอนและทางวัดตาลเอน ได้จัดให้มีกิจกรรมของวัดที่ดีและเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนและญาติธรรมทุกๆท่าน(เฉพาะในวันอาทิตย์) คือ โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ของวัดตาลเอนประจำปี๒๕๕๕

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญร่วมโครงการทำคันกันน้ำถาวร ทางฝั่งศาลาปฎิบัติธรรมเพื่อป้องกัน เหตุจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการซื้อที่ดิน จำนวน 20 ไร่

จากที่เราได้ทราบกันดีว่า วัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปีนี้ได้ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างหนัก มีน้ำท่วมวัดจากจุดต่ำสุดของวัดสูงถึง7-8 เมตร และสูงประมาณ 3 เมตรในฝั่งศาลาปฎิบัติธรรม (นับจากพื้นดินที่ทางวัดถมแล้ว) ด้วยเหตุนี้พระอาจารย์ จิรยุท

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตในฐานะที่วัดตาลเอนได้รับคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นปี๒๕๕๔

ในวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค.ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตกับ ท่านพระอาจารย์ พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท ซึ่งจะเดินทาง มารับพัดและเกียรติบัตรของวัดตาลเอนที่ได้รับคัดเลือก ให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นปี๒๕๕๔นี้ ที่ กรุงเทพฯ

+ ดูรายละเอียดที่นี่การเดินทางไปยังวัดตาลเอน ช่วงนี้

เส้นทางที่จะนำรถไปวัดตาลเอนในช่วงนี้ -1.รถยนต์ส่วนตัว 2.รถตู้ สามารถเดินทางได้ดังนี้

+ ดูรายละเอียดที่นี่ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๔ - ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕

ระหว่างวันพฤหัสที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๒ มกราคม ๒๕๕๕ ดูกำหนดการได้ ท่านพระอาจารย์ พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท ากบอกทุกๆท่านว่าสบายดีตอนนี้น้ำเริ่มลดลงมากแล้ว ใครจะมาช่วยกันทำความสะอาดวัด(ศาลา๘๐ปี) ก็สามารถมาช่วยได้เลย...ทางวัดยินดีต้อนรับเสมอ

+ ดูรายละเอียดที่นี่การปฏิบัติธรรมเดือนธันวาคม ๕๔

การปฏิบัติธรรมเดือนธันวาคม ๕๔ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๑ ธ.ค.๕๔ นี้

+ ดูรายละเอียดที่นี่ทอดผ้าป่าประจำเดือนธันวาคม๕๔

ขอเชิญศิษยานุศิษย์วัดตาลเอนทุกท่านร่วมสวดมนต์และทอดผ้าป่าประจำเดือนธันวาคม๕๔นี้ ในวันจันทร์ที่ ๕ ธ.ค.๕๔ (วันพ่อแห่งชาติ)

+ ดูรายละเอียดที่นี่HzdfGTwwCcBhlivzqZ

Sinhsp http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

+ ดูรายละเอียดที่นี่ยอดกฐินวัดตาลเอน ๒๓ ต.ค. ๕๔ เป็นเงิน ๑,๑๑๑,๙๙๙ บาทโดยประมาณ

ยอดกฐินวัดตาลเอน ๒๓ ต.ค. ๕๔ เป็นเงิน ๑,๑๑๑,๙๙๙ บาทโดยประมาณ

+ ดูรายละเอียดที่นี่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าพระกฐิน วัดตาลเอน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน วัดตาลเอน ณ ที่ชุมนุมสงฆ์ วัดตาลเอน ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ สโมสรกองทัพบก ห้องมัฆวานรังสรรค์

+ ดูรายละเอียดที่นี่!!! ด่วน !!! ขอเชิญทุกท่านร่วมช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤติภัยน้ำท่วม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญทุกท่านร่วมช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤติภัยน้ำท่วม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ทางครอบครัวตาลเอนมีเจตนาที่จะจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 5,000 ถุง เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤตภัยน้ำท่วม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

+ ดูรายละเอียดที่นี่aOKERjDYldj

iVm3bg jlybjrdzxaor, [url=http://bqkkjwnxgpjk.com/]bqkkjwnxgpjk[/url], [link=http://nbrcaurjqfoy.com/]nbrcaurjqfoy[/link], http://ntohsajsleat.com/

+ ดูรายละเอียดที่นี่งานพระราชทานเพลิงศพดร.พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ ๓-๕ กันยายน ๒๕๕๔

ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพดร.พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ ในห้วงวันเสาร์ที่ ๓ ถึงวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างสถานีวิทยุธรรมะ วัดตาลเอน (เชิญอ่านที่หน้า ร่วมสร้างบุญ)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างสถานีวิทยุธรรมะ วัดตาลเอน (เชิญอ่านที่หน้า ร่วมสร้างบุญ) วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ. ศาลา 80 ปีหลวงพ่อจรัญเมตตา วัดตาลเอน อ.บางประหัน จ. พระนครศรีอยุธยา

+ ดูรายละเอียดที่นี่๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ "อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ​นเรศวรมหาราช และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิ​พลอดุลยเดชมหาราช"

ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ "อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ​นเรศวรมหาราช และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิ​พลอดุลยเดชมหาราช"

+ ดูรายละเอียดที่นี่jTuVtMKTaI

TbZ7sJ http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถมดินถวายวัดตาลเอน

เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพถมดินถวายวัดตาลเอน

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการ"ปาฏิหารย์อุโบสถศีล"

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการ "ปาฏิหารย์อุโบสถศีล" รับจำนวน ๓๐ ท่าน

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการ "พระใจพระ" ปี ๓

โครงการ "พระใจพระ" ปี ๓ รับจำนวน ๒๐ ท่าน

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๗๔ ปี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๗๔ ปี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย โดย พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท

ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมบรรยาย โดย พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท

+ ดูรายละเอียดที่นี่NMYHlEzdjiTPTSf

Z2QSgv http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมทำบุญถวายแด่บูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดตาลเอนและถวายผ้าป่า ๓๗ วัด ๑๐ สาธาณะสงเคราะห์

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายแด่บูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดตาลเอนและถวายผ้าป่า๓๗ วัด ๑๐ สาธาณะสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ ๓ รอบ(๓๖ ปี) "พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท"

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมทำบุญ"วันขึ้นปีใหม่ไทย"(วันสงกรานต์) วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔

ขอเชิญร่วมทำบุญ"วันขึ้นปีใหม่ไทย"(วันสงกรานต์) วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมทำบุญ"วันตรุษไทย" และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ๘๔๐๐๐ กอง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔

ขอเชิญร่วมทำบุญ"วันตรุษไทย" และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ๘๔,๐๐๐ กอง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ศาลาการเปรียญ วัดตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมพิธีสักการะพระสีวลี อัญมณีหยกขาว

ขอเชิญท่านสาธุชนเข้าร่วมพิธีสักการะพระสีวลีอัญมณีหยกขาว และบรรจุพระอรหันตธาตุ พระสีวลีมหาเถระ วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๔

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย โดย พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยาย โดยพระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม

+ ดูรายละเอียดที่นี่dDRcjgNegJIqYRKyMTO

Hfb5gT http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

+ ดูรายละเอียดที่นี่!!ด่วน!! เชิญสมัครสมาชิก “จดหมายข่าววัดตาลเอน” ฟรี

เชิญสมัครสมาชิก “จดหมายข่าววัดตาลเอน” ฟรี ฉบับปฐมฤกษ์ออกวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (วันมาฆบูชา) กำหนดออกปีละ ๔ ฉบับ

+ ดูรายละเอียดที่นี่ร่วมบุญสร้างวิทยุธรรมะวัดตาลเอน - ยังรับอยู่ ***

ร่วมบุญสร้างวิทยุธรรมะวัดตาลเอน - ยังรับอยู่ *** ขณะนี้ยอดเงินบริจาคในการสร้างวิทยุธรรมะวัดตาลเอน ได้เป็นเงินประมาณ550,000 บาท ขอเชิญทุกท่านร่วมกันอนุโมทนา (สาธุ สาธุ สาธุ)

+ ดูรายละเอียดที่นี่VnvZeRnkdTFhiHdOs

aAGwKk http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ พระธรรมจักรและพระปริตรกันภัย อำนวยสุขสวัสดิ์ สร้างเสริมพลังบารมีแห่งชีวิต และทอดผ้าป่า

วัดตาลเอนขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ พระธรรมจักร และพระปริตรกันภัย อำนวยสุขสวัสดิ์ สร้างเสริมพลังบารมีแห่งชีวิต และทอดผ้าป่า ๘๔๐๐๐ กอง กองละ ๑๐๐ บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล้แด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

+ ดูรายละเอียดที่นี่แจ้งปิดรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

แจ้งปิดรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญร่วมงานบุญวัดตาลเอน ๒๙ ๓๐ และ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

เชิญร่วมงานบุญวัดตาลเอน ๒๙ ๓๐ และ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย

วัดตาลเอน ขอเชิญญาติธรรมร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ เพื่อเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารแก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยที่อาศัย ณ ตำบลตาลเอน กว่า 300 หลังคาเรือน

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓

วัดตาลเอน ขอเชิญร่วมมหากุศลใหญ่อีกครั้ง ในการสร้างอาคารปฏิบัติธรรม-ที่พัก-อเนกประสงค์ "พรชัยมงคล หลวงพ่อจรัญเมตตา" ถนนภายในสำนักปฏิบัติธรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย ห้องสุขา ระบบไฟฟ้าและน้ำประปา เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน

+ ดูรายละเอียดที่นี่ร่วมบุญสร้างวิทยุธรรมะวัดตาลเอน - ยังรับอยู่ ***

ขณะนี้ยอดเงินบริจาคในการสร้างวิทยุธรรมะวัดตาลเอน ได้เป็นเงินประมาณแสนกว่าบาทแล้วคะ และเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมาได้นำเงินถวายกับพระอาจาย์ จิรยุทธ์ เจ้าอาวาสวัดตาลเอน เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

+ ดูรายละเอียดที่นี่***กำหนดการเทศน์มหาชาติ ๒๕๕๓***

***กำหนดการเทศน์มหาชาติ*** วันเสาร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เทศน์คาถาพัน วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เทศน์เนื้อเรื่อง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ***จอง ... เทศน์มหาชาติ ๙ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กฐินประจำปี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

+ ดูรายละเอียดที่นี่แจ้งกำหนดการทอดกฐิน (ใหม่) และ กำหนดการเทศน์มหาชาติ

ขอ เรียนเชิญพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านร่วมงานกฐินประจำปี ๒๕๕๓ และงานเทศน์มหาชาติประจำปี ๒๕๕๓ ณ วัดตาลเอน ***แจ้งกำหนดการทอดกฐิน (ใหม่)*** ***เปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการพระใจพระปี ๒

โครงการพระใจพระปี ๒ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง๑๐พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการปาฏิหาริยอุโบสถ ปี ๒

ขอเชิญบวชศีลจาริณี ไม่โกนผม รักษาปาฏิหาริยอุโบสถตลอดพรรษา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๓ ถึง ๒๔ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๓

+ ดูรายละเอียดที่นี่รูปงานพิธีฉลองเปิดศาลาปฏิบัติธรรม

รูปงานพิธีฉลองเปิดศาลาปฏิบัติธรรม "๘๐ ปี พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)" และทำบุญทอดผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฎิบัติธรรมอาคาร "รวมใจบุญ" และโรงทานอาคาร "พรชัยมงคลหลวงพ่อจรัญเมตตา" ณ วัดตาลเอน ตำบลตาลเอน อบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ ๓๐

+ ดูรายละเอียดที่นี่พิธีฉลองเปิดศาลาปฏิบัติธรรม

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมตตาเป็นประธานในพิธีฉลองเปิดศาลาปฏิบัติธรรม "๘๐ ปี พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) " และทอดผ้าปาสามัคคีประจำปี ๕๓ ณ วัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการอุปสมบทหมู่/บรรพชาหมู่ พระภิกษุและสามเณร 1-30 เมษา

เจริญกุศลเป็นมหาบารมีอันยิ่งใหญ่ของชีวิตลูกผู้ชาย อุปสมบทหมู่/บรรพชาหมู่ ในโครงการบวชพระ-เณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๓ (๑-๓๐ เมษายน นี้) กำหนดให้ผู้บวชมาอยู่วัดก่อน7วันเพื่อเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมสร้างกุศลในครั้งนี้ หมดเขตส่งหลักฐาน 15 มีนาคม นี้

+ ดูรายละเอียดที่นี่CLbocZkBxT

jPp5gu http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

+ ดูรายละเอียดที่นี่RJRWrCOyawpR

SHINzo http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมงานบุญบูรณะและฉลองพระเจดีย์วัดตาลเอน ๓๐ ม.ค.๒๕๕๓

ขอเชิญร่วมงานบุญบูรณะและฉลองพระเจดีย์วัดตาลเอน ๓๐ ม.ค.๒๕๕๓ ร่วมพิธีชุมนุมเทวดา อันเชิญ สิ่งศักดิ์สิทธิ มาร่วมโมทนาบุญ บูชาคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไตรสรณะคุณ ทั้ง 3

+ ดูรายละเอียดที่นี่YSPOlKiyDdnXDiR

ZEPYGB http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญชมภาพงานพิธีหล่อพระสีวลีและพระอานนท์

พระสีวลีและพระอานนท์ มาประดิษฐานที่วัดตาลเอนแล้ว ตอนนี้เชิญชมภาพงานพิธีหล่อพระสีวลีและพระอานนท์ก่อน (ดูจากภาพกิจกรรมนะคะ)

+ ดูรายละเอียดที่นี่ร่วมมหาบุญมหากุศล ฟังเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ๑๙-๒๐ กันยายน ๕๒ ที่วัดตาลเอน

โบราณจารย์กล่าวไว้ว่า บุคคลใดฟังเรื่องมหาเวสสันดรชาดก หรือที่เรียกว่า เทศน์มหาชาติ ซึ่งมีจำนวน 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถาจบภายใน 1 วัน ฟังด้วยจิตใจที่เลื่อมใสและเป็นกุศล จะได้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์ในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยในภายภาคหน้า ...

+ ดูรายละเอียดที่นี่qbzEobqZjRzoK

8VVYjM http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

+ ดูรายละเอียดที่นี่KymqurEphtfFv

hk0y49 http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการ “อุบาสกรัตน อุบาสิการัตน”

ขอเชิญอุบาสก อุบาสิกา ผู้ฝักใฝ่ในธรรม ร่วมโครงการ “อุบาสกรัตน อุบาสิการัตน” อยู่ วัดตาลเอน ตลอดพรรษาเหมือนพระภิกษุสามเณร โครงการดีดี เช่นนี้วัดตาลเอน รับเพียง ๒๐ ท่าน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่วัดตาลเอน

+ ดูรายละเอียดที่นี่iTEiMHtsBNtnQAOQleN

20E1bs http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

+ ดูรายละเอียดที่นี่tPFrvyaRVxTrSlclUT

g4GATq http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

+ ดูรายละเอียดที่นี่
วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐ http://www.wattanen.org