เข้าเฝ้าเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
ดูภาพทั้งหมด
ภาพการบูรณะเจดีย์ และ วัตถุที่พบใต้เจดีย์
ดูภาพทั้งหมด
ภาพยกฉัตรพระประธานวัดตาลเอน
ดูภาพทั้งหมด
ภาพพระธรรมสิงหบุราจารย์ เจิมศิลาฤกษ์ ณ กูฏิหลวงพ่อ วัดอัมพวัน
ดูภาพทั้งหมด
งานพิธีหล่อรูปเหมือนพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ)
ดูภาพทั้งหมด
งานเปิดพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเอกาทศรถ พระสุพรรณกัลยา (๑๗ ม.ค. ๒๕๕๒)
ดูภาพทั้งหมด
กฐินสามัคคี ๒๕๕๑
ดูภาพทั้งหมด

เชิญติดตามข่าวสารและกิจกรรมของวัดตาลเอนผ่านทาง facebook

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ผู้ใคร่ในธรรม สัมมาปฏิบัติ ติดตามกิจกรรมและข่าวสารธรรมะจากวัดตาลเอน ได้ที่นี้ http://www.facebook.com/WatTanenPage

 

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ผู้ใคร่ในธรรม สัมมาปฏิบัติ

ติดตามกิจกรรมและข่าวสารธรรมะจากวัดตาลเอน

ได้ที่นี้ http://www.facebook.com/WatTanenPage 

 

http://www.facebook.com/WatTanenPage

 

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ...

     
     


วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐ http://www.wattanen.org