เชิญติดตามข่าวสารและกิจกรรมของวัดตาลเอนผ่านทาง facebook

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ผู้ใคร่ในธรรม สัมมาปฏิบัติ ติดตามกิจกรรมและข่าวสารธรรมะจากวัดตาลเอน ได้ที่นี้ http://www.facebook.com/WatTanenPage

 

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ผู้ใคร่ในธรรม สัมมาปฏิบัติ

ติดตามกิจกรรมและข่าวสารธรรมะจากวัดตาลเอน

ได้ที่นี้ http://www.facebook.com/WatTanenPage 

 

http://www.facebook.com/WatTanenPage

 

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ...

     
     


วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐ http://www.wattanen.org