ตัวอย่างแผ่น CD ธรรมะที่จะมอบเป็นธรรมทาน แก่ผู้มาร่วมงาน "กฐินสามัคคี ณ วัดตาลเอน"

ตัวอย่างแผ่น CD ธรรมะที่จะมอบเป็นธรรมทาน แก่ผู้มาร่วมงาน "กฐินสามัคคี ณ วัดตาลเอน"ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษจิกายน ๒๕๕๕ เสียงอ่านโดย อาจารย์เพ็ญศรี อินทรทัต จัดทำเป็นธรรมทานโดยพระอาจารย์ประสาท ฐิตกุสโล และญาติธรรม เพื่อแบ่งปันสาระธรรมนำไปดำเนินชีวิตได้ดี

ตัวอย่างแผ่น CD ธรรมะที่จะมอบเป็นธรรมทาน

แก่ผู้มาร่วมงาน "กฐินสามัคคี ณ วัดตาลเอน"

ในวันอาทิตย์ที่  ๒๕ พฤษจิกายน ๒๕๕๕

เพื่อเป็นการเผยแพร่ธรรมะของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จัดทำขึ้นทั้งหมด ๓ ชุด ได้แก่

๑. กฎแห่งกรรม โดย ท.เลียงพิบูลย์

๒. นรก สวรรค์ คุณเลือกได้ ของ คุณไขแสง กิตติวัชระ

๓. คำพ่อ คำแม่ พระในบ้าน ของ พระธรรมกิตวงศ์

เสียงอ่านโดย อาจารย์เพ็ญศรี  อินทรทัต

จัดทำเป็นธรรมทานโดยพระอาจารย์ประสาท ฐิตกุสโล และญาติธรรม

เพื่อแบ่งปันสาระธรรมนำไปดำเนินชีวิตได้ดียิ่ง

     
     


วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐ http://www.wattanen.org